Посада: Керуючий партнер

Голодняк Микола Володимирович, у 2001 році здобув вищу освіту, за спеціальністю правознавство. Загальний юридичний стаж з 2000 року по теперішній час. Практичний досвід отримав на посадах юрисконсульта та керівника юридичного департаменту в комерційних установах. На початку 2006 року склав кваліфікаційний іспит та отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Основною сферою спеціалізації своєї адвокатської діяльності, із самого її початку, є: захист прав і свобод людини, захист у кримінальних справах, спори із суб’єктами владних повноважень.

За весь час діяльності, як адвокат, активно приймає участь у таких громадських організаціях: Союзі адвокатів України, Раді адвокатів України, Асоціації адвокатів України, Союзі юристів України. Має членство у вищезазначених організаціях.

Входить до складу Громадської ради при МВС, де очолює Комітет громадської та антикорупційної експертизи.

Обраний на конференції адвокатів м. Києва до органу адвокатського самоврядування, Ради адвокатів регіону (м.Києва).

Нагороджений відзнаками своєї професійної діяльності:

  • Союз юристів України відзначив Подякою 03.10.2005р, Почесною грамотою 19.12.2005р., присвоєно звання «Почесний член Союзу юристів України» 02.10.2006р., присвоєно звання «Видатний юрист України» 19.12.2010р.;
  • Київська міська кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури відзначила Подякою 19.12.2010р.;
  • Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті міністрів України відзначила Подякою 16.12.2011р.;
  • Асоціація адвокатури України відзначила Почесною грамотою;
  • Вища атестаційна комісія України відзначила Грамотою;
  • ВГО «Рада адвокатів України» відзначила Свідоцтвом за честь, мужність та професіоналізм;

Свій професійний рівень постійно підвищує приймаючи участі у конференціях, семінарах, круглих столах, про що видані відповідні  сертифікати установ та організацій.     
 

Посада: Старший партнер

Заруцький Олександр Вадимович, у 2003 році отримав ступінь бакалавра за спеціальність правознавство, після чого у 2004 році ступінь магістра за цією ж спеціальністю, 2011 році отримав ступінь магістра за спеціальність фінанси, на початку 2006 року склав кваліфікаційний іспит та отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Основна сфера спеціалізації адвоката, кримінальне право, адміністративне право та ведення справ проти суб’єктів владних повноважень, ведення справи у Європейському Суді з прав людини.
У 2012 році був включений до складу Консультативної ради при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, а також був обраний до Атестаційної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Має членство у громадських організаціях «Союзі адвокатів України», «Раді адвокатів України», «Союзі юристів України».
Визнання професійного рівня знайшло відображення у чисельних подяках, грамотах, свідоцтвах національних та міжнародних не урядових організацій, органів адвокатури.
 

Посада: Партнер

Комолов Дмитро Олегович, у 2005 році отримав ступінь бакалавра, фахівця з міжнародного права за напрямом підготовки міжнародні відносини, після чого у 2007 році отримав повну вищу освіту, ступінь магістра за спеціальністю міжнародне право та отримав кваліфікацію юриста-міжнародника, перекладача з англійської мови.

У 2011 році склав кваліфікаційний іспит та отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, за час практики здобув великий досвід та практичні навички.

Основна сфера спеціалізації адвоката є господарське право, корпоративні відносини, також має значний досвід в кримінальному процесі, супроводі справ в органах досудового слідства. Має визнання професійного рівня знайшло відображення у нагородженні подяками та грамотами Союзу юристів України.

Приймав участь у Міжнародних конференціях з актуальних проблем міжнародного приватного права та з питань договірних відносин і вирішення конфліктів, які випливали з міжнародно-правових договорів, а також Конференціях з питань диверсифікації активів та ефективної роботи компаній та афіліатів з нерезидентським та офшорним походженням, в Працював в міжнародних юридичних фірмах, а також в іноземній компанії та посадах юрисконсульта за спеціалізацією міжнародний бізнес.

Посада: Партнер

Галенко Катерина Олександрівна, закінчила факультет правничих наук Києво-Могилянської Академії у 2009 році, проте загальний юридичний стаж триває з 2007 року.

До отримання свідоцтва про зайняття адвокатською діяльністю у 2010 році працювала помічником адвоката у Шевченківській колегії адвокатів міста Києва та у юридичних фірмах. Серед професійного досвіду можна виділити юридичний супровід, аналіз та консультування бізнесу фармацевтики та охорони здоров’я з питань діяльності в Україні, включаючи науково-дослідні розробки, клінічні випробування, ліцензування та маркетингову діяльність, виробництво, дистрибуцію, роздрібну торгівлю лікарськими засобами; регуляторні питання; права пацієнтів, відповідальність професіоналів у сфері охорони здоров’я; питання діяльності приватних клінік, альтернативних напрямків медицини, а також медичних аспектів клінічних випробувань лікарських засобів.

З 2010 року мала приватну адвокатську практику, фокусуючись на представництві інтересів клієнтів у цивільному, господарському та адміністративному провадженні; захисті клієнтів від кримінального переслідування; складанні, редагуванні договорів, участі у переговорах; та складанні скарг до Європейського Суду з прав людини.

Адвокатська діяльність відзначена почесними грамотами та подяками Союзу Юристів України.

З 2013 року виступає адвокатом від імені Представництва ХАЙЕС, імплементуючи програму юридичного захисту Управління Верховного Комісара з питань біженців ООН (УВКБ ООН).

Посада: Адвокат

Скринник Андрій Валерійович, 2006-го отримав ступінь бакалавра та вже розпочав свою юридичну діяльність, як консультант. 2008-му році здобув повну вищу освіту в Одеській національній юридичній академії за спеціальністю правознавство. З часу здобуття вищої юридичної освіти отримав значний досвід юрисконсульта в банківських установах та міжнародних транспортних компаніях.
В 2011 році успішно склав кваліфікаційний екзамен та отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Здобувати досвід адвоката розпочав у Центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги. З 2014 року увійшов до адвокатського об’єднання «Атторнейс Юнайтед».

Професійний рівень адвоката відзначений нагородами Всеукраїнської громадської організації  «Рада адвокатів України» та Всеукраїнської громадської організації «Союз юристів України».  Має численні сертифікати підвищення кваліфікації.

Основні сфери діяльності - господарські спори, кримінальне провадження, адміністративне судочинство, виборче право.

Посада: Юрисконсульт, помічник керуючого партнера

Тріфонова Дар’я Ігорівна, у липні 2007 року вступила до Національного транспортного університету на факультет економіки, менеджменту та права на спеціальність «Правознавство». У липні 2011 року отримала диплом бакалавра з відзнакою та кваліфікацію «Бакалавр права».

З вересня 2011 року по травень 2012 року навчалась у Національному транспортному університеті та отримала диплом магістра з відзнакою, отримавши повну вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію «Юрист».

З червня 2012 року працювала на посаді юриста у Адвокатському об’єднанні «Fides Group». З часу заснування Адвокатського об’єднання «Атторнейс Юнайтед» юрисконсульт, помічник адвоката (керуючого партнера) Голодняка Миколи Володимировича.

Високий рівень знань відзначено Подякою Союзу юристів України 08.10.2012 р. за активну роботу та вагомий внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності і правопорядку та Почесною грамотою Союзу юристів України 24.02.2014 р.

 

Посада: Юрисконсульт

Кнюх Анатолій Васильович, у 2007 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста, також має технічну освіту у 1992 році закінчив Київський автомобільно-дорожній інститут, за спеціальністю інженер з експлуатації автомобільного транспорту.

Основною сферою спеціалізації є: представництво інтересів фізичних та юридичних осіб, адміністративному та цивільному провадженні, розв’язання спорів з суб’єктами владних повноважень, консультування в автотранспортній галузі.

Здобув значний досвід органах МВС України, з 1992р. по 2012 р., зокрема на посадах старшого інспектора з дізнання відділу ДАІ  з 2002р. по 2006р., начальника відділення оформлення матеріалів ДТП та дізнання відділу ДАІ з 2006 по 2011 рік,  начальника відділу ДАІ з 2011р. по 2012р.

Професійний рівень відзначений подяками, грамотами, свідоцтвами МВС України, державних установ, громадських організацій.

Посада: Молодший юрисконсульт

Бондаренко Ліана Василівна, у 2010 році отримала вищу освіту у Київському національному університеті  ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю філософія. Продовжила своє навчання у Національній академії внутрішніх справ за спеціальністю правознавство,  а у 2014 році отримала ступень магістра.  

Здобувати практичний досвід розпочала у Страховій компанії «Лафорт». У вересні 2014 року була прийнята на посаду молодшого юрисконсульта у адвокатське об’єднання «Атторнейс Юнайтед».